KBU PROTEKTOR

Doradztwo inspektora ochrony przeciwpożarowej

Bezpieczeństwo
Przeciwpożarowe

Ryzyko stanowi nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Współpraca z nami polega na stworzeniu jak najpełniejszego zabezpieczenia działalności firmy pod względem potencjalnych zagrożeń dla realizacji Twoich celów biznesowych. Jednym z elementów oferty KBU PROTEKTOR jest ocena zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Profesjonalne wsparcie

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, który będzie sprawował nadzór w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych w danym przedsiębiorstwie.

Brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wymaganych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic może oznaczać odmowę ubezpieczenia danego obiektu albo odmowę wypłaty odszkodowania; tak samo będzie w przypadku niestosowania się do pozostałych wytycznych wynikających z przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. 2016 poz. 191, 298 jak np. okresowe przeglądy instalacji, urządzeń i budynku, zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji pracownikom.

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Jeśli zależy Państwu na komfortowym prowadzeniu działalności oraz na pewności, że w razie pożaru zostanie wypłacone ubezpieczenie, polecamy skorzystanie z profesjonalnej wiedzy Inspektora Ochrony Ppoż.

Będzie on dodatkowo:

Współpraca z nami polega na stworzeniu jak najpełniejszego zabezpieczenia działalności firmy pod względem potencjalnych zagrożeń