Protektor
INSURANCE BROKERS CORPORATION
PROTEKTOR BZ Sp. z o.o.
Protektor
KNOWLEDGE AND OVER 25 YEARS
OF EXPERIENCE IN THE INDUSTRY
Protektor
OPTIMAL INSURANCE
FOR COMPANIES
Protektor
SUPPORT AND EFFECTIVE ASSISTANCE
IN CLAIMING COMPENSATION

We have been with you since 1995

PROTEKTOR

The PROTEKTOR Insurance Brokers' Corporation was inspired by the dynamic development of the insurance industry, modern technologies, innovative products and solutions for business. We know that in an unstable environment it is worth supporting your business and choosing tailored insurance solutions, if only to stay ahead of the competition and boldly build your business with a sense of security. The risks faced by businesses have increased significantly in recent years. We understand these challenges - thanks to constant development, deepening of knowledge and improvement, we offer our clients comprehensive brokerage services at the highest level.

Who we are?

We operate on the basis of the permit of the Minister of Finance No. 498. Since 1995 we have been effectively protecting business entities. As a founding member, we are active in industry self-government organisations - the Association of Polish Insurance and Reinsurance Brokers and the Polish Chamber of Insurance and Reinsurance Brokers. We are also a laureate of the "Reliable Partner" Programme - in recognition of our reliability and responsible approach to conducting business.

How do we operate?

We analyse all tools available on the market and adjust them to the individual needs of our clients. We construct optimal insurance programmes, conduct ongoing maintenance of policies and assist in obtaining compensation from insurers. We are not afraid of difficult cases and unconventional solutions. Our strength is constituted by experienced and passionate specialists who, thanks to their ingenuity, reliability and openness to other people's needs, win the trust of an increasingly wider group of businessmen. We use the knowledge we have gained and are fully committed to helping our customers make the best use of their insurance. We also protect against the consequences of wrong decisions, such as:

"Our knowledge and experience in service to your success"

PROTEKTOR

Why should you work with us?

In KBU PROTEKTOR we offer comprehensive care of an insurance broker at the highest level. We provide full substantive and operational support in the creation and implementation of insurance policy.

This is what sets us apart:

creativity and efficiency

Many years of experience in designing, implementing and servicing insurance protection, effectively builds competitive advantage of our partners' business.

individual approach

We approach each insurance project individually, dedicating solutions fully adapted to the specificity and needs of a given company. In this way we obtain added value in the form of lowering insurance protection costs.

transparent rules

Our aim is to work with partners according to the principles of mutual respect, ethics, integrity and transparency.

efficient procedures

Cooperation procedures tailored to the individual needs of partners will significantly improve our operational efficiency and quality of service.
"We focus on lasting business relationships based on trust, responsibility and loyalty."
Protektor

We focus on lasting business relationships based on trust, responsibility and loyalty.

We make every effort to protect your interests to the maximum by:

See reviews of our work

Our partners about us

Należymy do wiodących w kraju firm konsultingowych sporządzających projekty budowlane i wykonawcze dróg krajowych i mostów oraz prowadzących usługi nadzoru budowlanego na terenie całego kraju dzięki rozbudowanej sieci oddziałów.

KBU PROTEKTOR Sp. z o.o. od 2002 r. prowadzi kompleksową obsługę naszej firmy w zakresie ubezpieczeń finansowych, począwszy od negocjowania warunków umów generalnych i zarządzania limitami gwarancyjnymi, poprzez bieżącą obsługę i dystrybucje polis. Wprowadzone przez brokera rozwiązania pozwalają nam na szybkie i sprawne uzyskiwanie ubezpieczeniowych produktów finansowych, co pozwala nam na komfortowe prowadzenie naszej działalności.

Pracownicy KBU PROTEKTOR wykazują się profesjonalizmem i dużym zaangażowaniem w realizowanych działaniach. Dlatego tez możemy zarekomendować brokera wszystkim podmiotom oczekującym wysokiego standardu obsługi.

PREZES ZARZĄDU

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „ PROTEKTOR ” BZ Sp. z o.o. ( dalej broker ) prowadzi kompleksową obsługę ubezpieczeniową naszej Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej od roku 2003. Obsługa dotyczy szerokiego wachlarza ubezpieczeń zarówno floty pojazdów , majątku, gwarancji ubezpieczeniowych, odpowiedzialności cywilnej, w tym D&O władz Spółki, ubezpieczeń na życie i zdrowie pracowników.

W ramach obsługi KBU PROTEKTOR przygotowuje programy ubezpieczeniowe ściśle dostosowane do naszych potrzeb. Są one poprzedzone przygotowaniem analiz porównawczych ofert poszczególnych Ubezpieczycieli wraz z rekomendacja i wskazaniem optymalnego dla nas wariantu ubezpieczeń, co pozwala na realne oszczędności. Broker negocjuje warunki naszych ubezpieczeniowych linii gwarancyjnych oraz prowadzi bieżącą administracje w tym zakresie, dzięki czemu nasze oferty przetargowe i umowy wykonawcze są właściwie zabezpieczone.

Swoje zadania negocjacyjne, bieżącą obsługę polisowa i specjalistyczny serwis likwidacji szkód zespół KBU PROTEKTOR wykonuje z pełnym zaangażowaniem. Niejednokrotnie broker skutecznie reprezentował nasze interesy w procedurze odwoławczej, gdy Ubezpieczyciel zmierzał do odmowy wypłaty odszkodowania.

Dzięki współpracy z brokerem uzyskaliśmy wsparcie działań oraz konsultanta na gruncie ubezpieczeń, ale przede wszystkim sprawdzonego partnera, który zna potrzeby naszej korporacji.

PROKURENT V-CE PRZEZES ZARZĄDU

Nasza firma nawiązała współprace z Korporacją Brokerów Ubezpieczeniowych „ PROTEKTOR ” BZ Sp. z o.o. w roku 2019. Mimo stosunkowo krótkiego okresu współpracy, Brokerowi udało się usystematyzować kwestie ubezpieczeniowe na wielu poziomach obsługi.

Po porównaniu ofert złożonych naszej Spółce przez różnych Ubezpieczycieli, Broker pomógł nam wybrać najbardziej optymalne rozwiązania i w efekcie przygotował oraz wdrożył kilka Programów ubezpieczeniowych dla floty pojazdów, a także maszyn. Efektem jest znaczne obniżenie kosztu ubezpieczenia, jaki dotąd ponowiliśmy oraz sprawny serwis bieżący, dzięki któremu otrzymujemy polisy na czas. KBU PROTEKTOR dba także , aby maszyny będące przedmiotem leasingu, były ubezpieczone na warunkach naszych tańszych Programów, konsultując z firmami leasingowymi zakres ubezpieczeń i uzyskując zgodę na ubezpieczenie we własnym zakresie.

KBU PROTEKTOR zapewnia nam również szerokie wsparcie w dziedzinie zabezpieczenia kontraktów Gwarancjami ubezpieczeniowymi. W zaledwie kilka miesięcy Broker renegocjował warunki naszej Linii gwarancyjnej obniżając jej koszt i zwalniając zabezpieczenie rzeczowe oraz wynegocjował warunki i doprowadził do otwarcia pięciu kolejnych linii gwarancyjnych. Zarządzając poszczególnymi limitami, Broker negocjuje również z Gwarantami wzory gwarancji, aby spełnić oczekiwania naszych Zleceniodawców.

Należy także wspomnieć, że dzięki współpracy z KBU PROTEKTOR uzyskaliśmy wsparcie w procesie dochodzenia odszkodowań. Dodatkowo Broker przejął na siebie czynności związane z likwidacją naszch historycznych szkód.

Wszystko to powoduje, że wysoko oceniamy zaangażowanie Zespołu KBU PROTEKTOR, a współpraca zapewnia nam fachowe wsparcie i doradztwo na gruncie ubezpieczeń finansowych, majątkowych i komunikacyjnych, co pomaga naszej firmie w dalszym dynamicznym rozwoju.

CZŁONEK ZARZĄDU

Współprace z Korporacją Brokerów Ubezpieczeniowych „ PROTEKTOR” BZ Sp. z o.o. rozpoczęliśmy w 2008 r. Od tego czasu Broker prowadzi kompleksowa obsługę naszej Spółki w zakresie ubezpieczeń.

KBU PROTEKTOR zapewnia wsparcie w uzyskaniu gwarancji ubezpieczeniowych na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, tzn. już od momentu przystąpienia do przetargu poprzez szybkie dostarczenie gwarancji zapłaty wadium. W przypadku wyboru naszej Oferty, Broker prowadzi działania zmierzające do uzyskania gwarancji należytego wykonania kontraktu, tak abyśmy mogli w term9inie wnieść zabezpieczenie kontraktu i podpisać Umowę. W tym celu Broker negocjuje warunki udzielenia i treść gwarancji pod katem zapisów, których wymagają nasi kontrahenci.

Całość odbywa się sprawnie, ponieważ Broker zarządza dla nas równolegle kilkoma Liniami gwarancyjnymi, dzięki czemu nie musimy każdorazowo wnosić zabezpieczeń. W przypadku rekordowych w historii naszej firmy kontraktów, których skala przekracza wartość posiadanych limitów gwarancyjnych, Broker wykazał się skutecznością w negocjacji warunków wystawienia gwarancji poza limitem.

Po zawarciu Umowy KBU PROTEKTOR pomaga w uzyskaniu ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac budowlanych, negocjując warunki pokrycia dla ryzyk budowy i montażu oraz na gruncie odpowiedzialności cywilnej naszej firmy. Możemy liczyć na usługi konsultacyjne oraz opiniowanie treści gwarancji ubezpieczeniowych przedkładanych przez naszych Podwykonawców, tak aby optymalnie chronić nasze interesy.

Z uwagi na wysokie zaangażowanie i skuteczność prowadzonych działań pozytywnie oceniamy dotychczasową współprace z KBU PROTEKTOR i rekomendujemy firmę jako Brokera ubezpieczeniowego.

PREZES ZARZĄDU

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „Protektor” Sp. z o.o. współpracuje z naszą firmą od roku 2011, prowadząc kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń .

Z przyjemnością stwierdzam, że współpraca z Korporacją układa się bardzo dobrze . Pracowników oraz kierownictwo Korporacji pod katem świadczonych usług oceniam bardzo wysoko. Swoja pracę wykonują sumiennie, rzetelnie z dużym zaangażowaniem.

Rozpatrując oferty firm brokerskich, zwracaliśmy baczna uwagę na profesjonalizm i doświadczenie. Po analizie dotychczasowej współpracy mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że wybór był trafny.

Jesteśmy przekonani, że swoją postawą Korporacja Brokerów UBEZPIECZENIOWYCH „PROTEKTOR” zasługuje na miano wiarygodnego partnera w zakresie realizacji powierzonych zadań. Wykazuje się skutecznością reprezentując nasze interesy, zarówno na polu redukowania kosztów ubezpieczenia jak i likwidacji szkód.

W związku z powyższym z całą pewnością możemy polecić Korporacje Brokerów Ubezpieczeniowych „ Protektor ”potencjalnym kontrahentom.

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Korporacja Brokerów Protektor Sp. z o.o. prowadzi obsługę naszej firmy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych. W tym czasie dała się poznać jako rzetelny partner, profesjonalnie wywiązujący się ze swoich obowiązków i zleconych zadań.

Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie brokera jest odczuwalne na każdym etapie obsługi. Protektor skutecznie reprezentuje nas w kontaktach z Zakładami Ubezpieczeń nie tylko w trakcie negocjacji i realizacji zawartych umów, ale także w momencie pojawienia się szkód.

Wymiernym efektem współpracy jest optymalizacja płaconej przez nas składki ubezpieczeniowej i sprawnie prowadzony proces dochodzenia odszkodowań.

Wszystko to sprawia , że możemy skupić się na podstawowej działalności bowiem o nasze interesy dba profesjonalna firma brokerska.

Z tego względu możemy polecić Korporację „ Protektor ”, jako solidnego partnera w kreowaniu ochrony ubezpieczeniowej, który przykłada ogromną wagę do jakości świadczonych usług.

V-CE PREZES ZARZĄDU

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „ PROTEKTOR ” Sp. z o.o. prowadzi obsługę naszej firmy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych od 09.07.2009 r.. W tym czasie dał się poznać jako rzetelny partner, profesjonalnie wywiązujący się ze swoich obowiązków. Swoja prace wykonują sumiennie i z dużym zaangażowaniem.

„ Protektor ” zapewnił naszej firmie kompleksową ochronę ubezpieczeniowa, realizując przygotowaną na nasze potrzeby strategię działania.

Skutecznie reprezentuje nas w kontaktach z Ubezpieczycielami, nie tylko w trakcie negocjacji i re3alizacji zawartych umów , ale również w momencie wystąpienia szkód.

Wymiernym efektem współpracy jest obniżenie kosztów związanych z płaconą składka ubezpieczeniową oraz sprawnie prowadzony proces dochodzenia roszczeń.

PREZES ZARZĄDU

Nasza firma o strukturze holdingu należy do krajowych liderów przemysłu tartacznego. Specjalizujemy się w produkcji tarcicy oraz jej przetworów , prowadzimy także sklepy budowlane, specjalizujące się w handlu najwyższej jakości materiałami budowlanymi. W roku 2006 wybraliśmy spółkę PROTEKTOR do działania na rzecz naszej grupy w sferze ochrony ubezpieczeniowej. Broker poprzez jakość i fachowość obsługi potwierdził słuszność tego wyboru.

Wszelkie zadania realizowane na rzecz naszej firmy wykonywane są terminowo i sprawnie. Zapał i zaangażowanie z jakim działa kadra Protektora, na każdym kroku utwierdza nas w przekonaniu, że mamy do czynienia z prawdziwymi pasjonatami w dziedzinie ubezpieczeń. Dzięki temu możemy wystawić spółce najwyższą rekomendację.

CZŁONEK ZARZĄDU

Współpraca z Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Sp. z o.o. przyniosła naszej firmie wymierne korzyści finansowe poprzez optymalne dostosowania zakresu ochrony ubezpieczeniowej naszych potrzeb oraz wynegocjowanie atrakcyjnych poziomów składek jakie płacimy za ubezpieczenia.

Na szczególną uwagę zasługuje również wysoki stopień profesjonalizmu KBU Protektor Sp. z o.o. reprezentowaniu naszych interesów przed Zakładami Ubezpieczeń w trakcie realizacji zawartych umów ubezpieczenia , jak również procesach likwidacji szkód ubezpieczeniowych .

Biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg współpracy możemy gorąco polecić Korporacje Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Sp. z o.o. jako profesjonalna firmę brokerską.

PREZES ZARZĄDU

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „ Protektor” Sp. z o.o. współpracuje z naszą firma od 208 roku, prowadząc kompleksowa obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Z przyjemnością stwierdzam, że współpraca z Korporacja układa się bardzo dobrze . Pracowników oraz kierownictwo Korporacji pod katem świadczonych usług oceniam bardzo wysoko. Swoja prace wykonują sumiennie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.

Rozpatrując oferty firm brokerskich, zwracaliśmy baczna uwagę na profesjonalizm i doświadczenie. Po analizie dotychczasowej współpracy mogę z całym stwierdzić, że wybór był trafny.

Jesteśmy przekonani, że swoja postawa Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych „ Protektor ” zasługuje na miano wiarygodnego partnera w zakresie realizacji powierzonych zadań. Wykazuje się skutecznością reprezentując nasze interesy, zarówno na polu redukowania kosztów ubezpieczenia jak i likwidacji szkód.

W związku z powyższym z całą pewnością możemy polecić Korporacje Brokerów Ubezpieczeniowych „ Protektor ” potencjalnym kontrahentom.

CZŁONEK ZARZĄDU

Z Korporacja Brokerów Ubezpieczeniach „ Protektor ” Sp. z o.o. nawiązaliśmy współpracę w roku 2009. Zakres i skuteczność obsługi ubezpieczeniowej realizowany przez ta firmę przyniosła nam szereg wymiernych korzyści związanych zarówno z lepszą jakością zawieranych umów ubezpieczeniowych jak i optymalizacja płaconej składki ubezpieczeniowej.

Przejęcie całej organizacji obsługi i monitorowanie wszelkich zawartych umów ubezpieczeniowych przez Protektora , wpłynęło dodatkowo na obniżenie kosztów administracyjnych ponoszonych przez naszą Firmę.

Wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm kadry Protektora są ważnym gwarantem bezpieczeństwa rozwoju naszej Firmy.

Na szczególna uwagę zasługuje również bardzo duże zaangażowanie pracowników tej firmy w realizacji zadań nadzoru i zarzadzania procesami likwidacji szkód . Właściwa organizacja pracy oraz specjalistyczne narzędzia gwarantują nam skuteczną realizacje zawartych umów ubezpieczenia.

Korporację Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Sp. z o.o. polecamy jako solidnego partnera w kreowaniu ochrony ubezpieczeniowej.

PREZES ZARZĄDU

We look forward to working with you!

PROTEKTOR - a company with 25 years of experience