Nasza praktyka

PROTEKTOR

Współpracujemy zarówno z małymi, średnimi, jak i dużymi przedsiębiorstwami z rozmaitych branż.

Chętnie udzielamy wsparcia w trudnych dla nich sytuacjach i sporach z ubezpieczycielami.

Oszczędzamy pieniądze naszych klientów

Realizowaliśmy m.in. zlecenie polegające na przygotowaniu projektu ubezpieczenia floty pojazdów dla firmy transportowej. W trakcie skrupulatnego audytu ubezpieczeniowego wykryliśmy nieprawidłowości w wydanym przez ubezpieczyciela zaświadczeniu szkodowym. Po skorygowaniu dokumentu i przeprowadzeniu negocjacji z innymi towarzystwami ubezpieczeniowymi okazało się, że możliwe jest wypracowanie oferty ubezpieczenia o szerszym zakresie ochrony oraz z niższym poziomem łącznej składki ubezpieczeniowej o ok. 35% od pierwotnego. Po bezpłatnym przeprowadzeniu czynności zarządzania procesami likwidacji szkód oraz zastosowaniu naszych rozwiązań w zakresie obsługi polis, klient znacznie obniżył ponoszone koszty administracyjne w tym zakresie.

Mamy 25-letnie doświadczenie w branży

Odbieramy liczne słowa uznania oraz pozytywne opinie na temat naszej pracy. Klienci doceniają nasz profesjonalizm i zrozumienie ich oczekiwań, a także dobrą znajomość branży.

Dzięki naszym staraniom uzyskują oni atrakcyjne oferty ubezpieczenia, wybiegające daleko poza standardowe warunki, a dobrze zaprojektowane i wdrożone programy ochrony są dla nich podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Naszymi klientami są firmy z wielu sektorów gospodarki jak: nieruchomości, transport, budownictwo, ochrona zdrowia, przetwórstwo. Dzięki specjalistycznej wiedzy naszych brokerów współpraca z KBU PROTEKTOR zawsze owocuje usprawnieniem obsługi ubezpieczeniowej, dostosowaniem programów ubezpieczeniowych do specyfiki działalności i potencjalnego ryzyka oraz poprawą rentowności inwestycji w zabezpieczenia biznesu.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i zbuduj przyszłość swojej firmy na bezpiecznym gruncie