Obsługa ubezpieczeniowa inwestycji w branży ochrony środowiska

Protektor OCHRONA ŚRODOWISKA

Obsługa ubezpieczeniowa inwestycji w branży ochrony środowiska

Pomimo dość specyficznych warunków rynkowych związanych z rosnącą inflacją procesy inwestycyjne naszych Partnerów przebiegają bez zakłóceń.

Właśnie zakończyliśmy negocjacje naszego nowego projektu w zakresie ochrony ubezpieczeniowej dla robót budowlano – montażowych w branży ochrony środowiska.

Biorąc pod uwagę presję czasu oraz poziom skomplikowania poszczególnych zakresów ochrony ubezpieczeniowej z zadowoleniem stwierdzamy, że udało się uzyskać zadowalające rezultaty w postaci obniżenia poziomu kosztów składki ubezpieczeniowej o ok 80 000 zł od zakładanych średnio rynkowych.

W chwili obecnej wytypowany zespół specjalistów zajmie się wdrażaniem umów ubezpieczeniowych, opieką merytoryczną nad wykonaniem umów ubezpieczeniowych oraz obsługą ewentualnych procesów likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Podziel się: