KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

O nas

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost ich znaczenia na każdym poziomie działalności biznesowej oraz rozszerzenie obszaru działania polskich firm spowodowało, że w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba ryzyk, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty gospodarcze... czytaj dalej

Dlaczego warto?

  • Przygotujemy kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, ściśle dopasowane do faktycznych potrzeb firmy, które skutecznie zabezpieczą Państwa interesy w kluczowych obszarach działania
  • Zoptymalizujemy koszty ponoszone przez firmę z tytułu umów ubezpieczeniowych,
  • Przygotujemy projekt dotyczący dalszego obniżania poziomu składek ubezpieczeniowych w przyszłych umowach
czytaj dalej

Nasi partnerzy

Nasza Oferta

Mając na uwadze złożoność materii zawierania umów ubezpieczenia, proponujemy Państwu przeprowadzenie nieodpłatnej analizy zawartych Polis pod kątem: pokrycia istotnych ryzyk Państwa firmy, niebezpiecznych luk w zakresie ochrony, poziomu obciążeń finansowych na rzecz Zakładów Ubezpieczeń oraz stosowanych procedur likwidacji szkód. Wyniki analizy są również wykorzystywane w optymalizacji kosztu ubezpieczenia i uszczelnianiu ochrony w przyszłych umowach ubezpieczeniowych… czytaj dalej

Likwidacja szkód

Zaskakująco wysoki procent prowadzonych przez Zakłady ubezpieczeń procesów likwidacji szkód kończy się odmowami wypłaty odszkodowań lub zaniżeniem ich wysokości z powodu różnego rodzaju błędów popełnionych przez samych Ubezpieczonych. W praktyce ubezpieczeniowej moment zgłoszenia szkody doprowadza do powstania „niewidzialnej ” bariery oddzielającej interesy finansowe Zakładu Ubezpieczeń i Ubezpieczonego, na którego czyhają różnego rodzaju pułapki związane z nieznajomością wewnętrznych procedur Ubezpieczyciela czy też Ogólnych Warunków Ubezpieczenia… czytaj dalej