KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Dlaczego warto?

  • Przygotujemy kompleksowe rozwiązania ubezpieczeniowe, ściśle dopasowane do faktycznych potrzeb firmy, które skutecznie zabezpieczą Państwa interesy w kluczowych obszarach działania
  • Zoptymalizujemy koszty ponoszone przez firmę z tytułu umów ubezpieczeniowych,
  • Przygotujemy projekt dotyczący dalszego obniżania poziomu składek ubezpieczeniowych w przyszłych umowach
  • Wdrożymy profilaktykę zarządzania ryzykiem wraz z instrukcjami, szkoleniami, wsparciem finansowym Zakładu Ubezpieczeń
  • Wyznaczymy osoby dedykowane do obsługi, które będą pełnić rolę Doradcy ubezpieczeniowego
  • Obejmiemy opieką ubezpieczenia prywatne Członków Zarządu i kadry dyrektorskiej wraz ze wsparciem w procesach likwidacji szkód

Co nas wyróżnia?

  • Jesteśmy kreatywni i skuteczni, a każde rozwiązanie ubezpieczeniowe dostosowujemy do specyfiki działania naszego Klienta, gwarantując pełne wsparcie na każdym etapie współpracy
  • Budujemy trwałe relacje biznesowe w oparciu o zaufanie, odpowiedzialność i lojalność
  • Organizujemy współpracę na podstawie przejrzystych zasad i wydajnych procedur
  • Skutecznie zarządzamy każdym procesem likwidacji szkody dzięki czemu nasi Klienci otrzymują należne odszkodowanie w najkrótszym możliwym czasie.