KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Doradztwo Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

Naszym Klientom zapewniamy dodatkowo profesjonalne wsparcie Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, który będzie :

  • doradzał w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie podmiotu gospodarczego oraz wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • reprezentował Klienta w relacjach z zakładem ubezpieczeń w zakresie ustaleń dotyczących wykonania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie firmy oraz dodatkowych możliwych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które zakład ubezpieczeń zaleca wdrożyć w określonych przez siebie terminach;
  • aktywnie reprezentował interesy Klienta w trakcie negocjacji z zakładem ubezpieczeń, aby stosowane rozwiązania ochrony przeciwpożarowej wykorzystać do osiągnięcia jak najniższego poziomu składki za zakres ochrony ubezpieczeniowej;
  • przeprowadzał na wniosek Klienta szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowywał okresowe raporty dotyczące przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie firmy;
  • współpracował aktywnie przy wdrażaniu nowych projektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie firmy.