KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Eksperckie usługi brokerskie

Oferujemy swoim Klientom wiedzę i doświadczenie skutecznych Specjalistów z dziedziny ubezpieczeń. Nieodpłatnie świadczymy kompleksowe usługi w zakresie:

  • projektowania ochrony ubezpieczeniowej z wykorzystaniem metodyki zarządzania ryzykiem,
  • obsługi trwających umów ubezpieczenia,
  • negocjacji uzupełniających dostosowujących umowy ubezpieczenia do bieżących potrzeb lub wymogów kontrahentów,
  • zarządzania procesami likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
  • wycen pojazdów mechanicznych świadczonych przez rzeczoznawcę techniki samochodowej na potrzeby zawieranych umów ubezpieczenia,

Oprócz tego udostępniamy Klientom dedykowane narzędzia IT pozwalające na mobilny monitoring stanu ubezpieczeń, prowadzimy szkolenia dla personelu w okresie wdrażania nowych umów ubezpieczenia oraz seminaria na temat ograniczania skali szkodowości.