KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Likwidacja szkód

Usługa: „Protektor po szkodzie”

Zaskakująco wysoki procent prowadzonych przez Zakłady ubezpieczeń procesów likwidacji szkód kończy się odmowami wypłaty odszkodowań  lub zaniżeniem ich wysokości z powodu różnego rodzaju błędów popełnionych przez samych Ubezpieczonych. W praktyce ubezpieczeniowej moment zgłoszenia szkody doprowadza do powstania „niewidzialnej ” bariery oddzielającej interesy finansowe Zakładu Ubezpieczeń i Ubezpieczonego, na którego czyhają różnego rodzaju pułapki związane z nieznajomością wewnętrznych procedur Ubezpieczyciela czy też Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Braki przy składaniu wymaganych dokumentów, błędy w formułowaniu Oświadczeń, błędnie przygotowane opisy zdarzenia, nieprawidłowo przygotowane dokumenty wskazujące na koszty likwidacji szkody, przekroczenie terminów określonych w OWU i wiele innych przyczyn mogą być podstawą do odmowy wypłaty lub zaniżenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela.

Firma brokerska KBU PROTEKTOR Sp. z o. o.  od ponad dwudziestu lat skutecznie reprezentuje swoich Klientów w procesach likwidacji szkód. Nasi doświadczeni Specjaliści w oparciu o wypracowane procedury likwidacyjne pomogą Państwu bezpiecznie przejść przez każdy proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Nasza praktyka w tym zakresie gwarantuje Państwu otrzymanie należnego odszkodowania na etapie działań przedsądowych.

Z usługi – „PROTEKTOR PO SZKODZIE” – możecie Państwo skorzystać nawet w przypadku, jeżeli nie zawarliście umowy ubezpieczenia za naszym pośrednictwem.