KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Nasza praktyka

Sposób na wzrost kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych firm

Nasz nowy Klient – firma transportowa specjalizująca się w transporcie międzynarodowym powierzyła nam zadanie polegające na przygotowaniu Projektu ubezpieczenia floty pojazdów wykorzystywanych w prowadzonej działalności.

Dokonana przez nasze Biuro analiza przebiegu szkodowego ubezpieczeń wykazała, że obecny zakład ubezpieczeń ze względu na błędy w wydanym zaświadczeniu szkodowym powinien je skorygować w zakresie:

  • obniżenia oraz wykreślenia z rejestru założonych rezerw szkodowych,
  • wykreślenia z rejestru tych pozycji wypłaconych odszkodowań, gdzie dokonano skutecznych regresów.

Dzięki tej weryfikacji skorygowaliśmy dokument, który jest jednym z głównych źródeł informacji przy ocenie ryzyka i kalkulacji składki przez Ubezpieczycieli. W efekcie wyeliminowaliśmy  podstawę do zawyżenia składek za ubezpieczenie pojazdów floty.

Po przeprowadzeniu negocjacji z większością zakładów ubezpieczeń okazało się, że możliwe jest wypracowanie oferty ubezpieczenia o szerszym zakresie ochrony oraz z niższym poziomem łącznej składki ubezpieczeniowej o ok. 35% od proponowanego przez aktualny zakład ubezpieczeń.

W wyniku ustalenia z Klientem szczegółowych procedur współpracy - po zastosowaniu naszych rozwiązań w zakresie obsługi polisowej oraz realizowanych bezpłatnie czynności zarządzania procesami likwidacji szkód - udało się wpłynąć na obniżenie ponoszonych przez niego kosztów administracyjnych tym zakresie.