KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

O nas

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, wzrost ich znaczenia na każdym poziomie działalności biznesowej oraz rozszerzenie obszaru działania polskich firm spowodowało, że w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba ryzyk, z jakimi muszą się zmierzyć podmioty gospodarcze.

Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Sp. z o.o. znakomicie rozumie wyzwania stojące obecnie przed przedsiębiorcami. Łączymy nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem z ponad 20-letnim doświadczeniem w ochronie ubezpieczeniowej.

Prowadzimy działalność na podstawie zezwolenia Ministra Finansów nr 498 i od roku 1995 skutecznie chronimy podmioty gospodarcze, konstruując optymalne programy ubezpieczeniowe, prowadząc bieżącą obsługę polis oraz pomagając w uzyskiwaniu odszkodowań od Ubezpieczycieli.

Jako członek, założyciel działamy w organizacjach samorządu branżowego – w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz Polskiej Izbie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

 

Jesteśmy także laureatem Programu „Solidny Partner” honorującego jej dorobek w zakresie stosowania nowoczesnych metod zarządzania, jak również postawę rzetelnego i odpowiedzialnego partnera biznesowego.