KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

REKLAMACJE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń uprzejmie informujemy wszystkich naszych Klientów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej o prawie złożenia reklamacji w zakresie naszych usług niezwiązanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje można składać :

1. w siedzibie Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR BZ Sp. z o.o.

ul. Dmowskiego 35, 60-222 Poznań (od poniedziałku do piątku w godz.: od 8:00 do 16:00),

2. za pośrednictwem poczty na nasz adres: ul. Dmowskiego 35, 60-222 Poznań,

3. pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na tak złożoną reklamację udzielimy w terminie 30. dni od jej otrzymania. W skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie złożymy informację zawierającą:

1. wyjaśnienia przyczyn opóźnienia,

2. wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji,

3. określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi przy czym termin ten nie może przekroczyć 60. dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź na reklamację przekażemy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku danych.

Informujemy również o możliwości złożenia skargi oraz możliwości rozstrzygania sporów na drodze pozasądowego postępowania prowadzonego przez Rzecznika Finansowego albo postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego ( www.knf.gov.pl ).