KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Zarządzanie procesami likwidacji szkód ubezpieczeniowych

Nasi Specjaliści skutecznie reprezentują Klientów w procesach likwidacji szkód.

W oparciu o wieloletnie doświadczenia i wnikliwe obserwacje rynku ubezpieczeniowego wypracowaliśmy przejrzyste i skuteczne procedury likwidacji szkód, które implementujemy w umowach ubezpieczeniowych naszych Klientów. Dzięki temu jest możliwe:

  • skrócenie średniego czasu oczekiwania na wypłatę należnego świadczenia lub odszkodowania,
  • wypłata pełnej kwoty odszkodowania wraz z kosztami pośrednimi,
  • weryfikacja poprawności naliczeń kwot odszkodowań i świadczeń wypłaconych z polis odpowiedzialności cywilnej,
  • bieżąca kontrola rejestrów szkodowości prowadzonych przez Ubezpieczycieli w zakresie niezrealizowanych należnych regresów oraz poprawności założonych przez nich rezerw,
  • obniżenie kosztów związanych z bieżącą obsługą procesów likwidacji szkód ubezpieczeniowych.

Przebieg każdego procesu likwidacji szkody jest raportowany do Klienta na bieżąco oraz okresowo z  zamieszczeniem informacji z zakresu zarządzania ryzykiem. Naszym Klientom umożliwiamy również dostęp do tych informacji drogą on-line.