KORPORACJA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
PROTEKTOR Biuro Zachodnie Sp. z o.o.

Zarządzanie ryzykiem

Rozwiązania ubezpieczeniowe wdrażane przez naszych Specjalistów stanowią bardzo ważny element ograniczania ryzyk, na jakie narażone są podmioty gospodarcze. Jednak dopiero wprowadzenie metodologii zarządzania ryzykiem w pełnym ujęciu generuje oczekiwane korzyści, takie jak:

  •  obniżenie kosztów ogólnych firmy i poprawę jej efektywności operacyjnej,
  •   zwiększenie zdolności konkurencyjnych firmy,
  • obniżenie tzw. kosztów ryzyka (czyli sumy poniesionych strat, składek ubezpieczeniowych oraz kosztów prewencji).

Procedury prewencji szkodowej opracowane przez naszych Specjalistów są wdrażane we współpracy z osobami zarządzającymi podmiotem gospodarczym przy możliwym wsparciu funduszy zewnętrznych.