Ubezpieczenia flotowe – każdego dnia …

Protektor ubezpieczenia flotowe

Ubezpieczenia flotowe – każdego dnia …

              Kolejne projekty ubezpieczeń flotowych tworzonych i wdrażanych przez naszą firmę stanowią przykład pozytywnych efektów jakie możemy we współpracy zaoferować naszym Partnerom. Mając na uwadze czynniki wpływające na koszty ubezpieczeń komunikacyjnych w postaci rosnącej inflacji oraz coraz wyższych kosztów napraw po szkodowych pojazdów nasze działania koncentrujemy przede wszystkim na uzyskaniu  optymalnych warunków finansowych każdej umowy flotowej.

Tak było również w tym przypadku. Po dokończeniu prac negocjacyjnych z sześcioma Ubezpieczycielami i przygotowaniu pełnej analizy porównawczej ofert mogliśmy podzielić się z naszym Partnerem pozytywną informacja o obniżeniu kosztów ubezpieczeń OC/AC/NNW użytkowanych przez niego pojazdów o 18 % w stosunku do dotychczasowej umowy.

Wynik ten można było uzyskać przy  wykorzystaniu naszego know-how w zakresie tworzenia, negocjacji i wdrażania tego rodzaju rozwiązań ubezpieczeniowych. A wykonanie poszczególnych etapów prac, takich jak:

  • analiza i korygowanie we współpracy z Ubezpieczycielem błędnych zapisów w rejestrach       szkodowych,
  • przygotowanie zapytań ofertowych z wykorzystaniem elementów zarzadzania ryzykiem,
  • charakterystyka rozwiązań stosowanych w zakresie zarządzania flotą a nakierowanych na obniżanie szkodowości,
  • wypracowanie rozwiązań  z udziałem poszczególnych Ubezpieczycieli do zastosowania w zarządzaniu fotą,
  • przeprowadzenie trzyetapowych negocjacji wyłaniających najlepsze oferty ubezpieczenia,
  • przygotowanie procedur wdrożeniowych i obsługowych w okresie współpracy.

gwarantuje za każdym razem uzyskanie  lepszych rozwiązań zarówno w zakresie ubezpieczenia jak i niższych kosztów składek ubezpieczeniowych.

Podziel się: