KBU PROTEKTOR

Zarządzanie ryzykiem

Szeroka
Wiedza

Zarządzanie ryzykiem wymaga szerokiej wiedzy prawnej i ubezpieczeniowej oraz stałego monitorowania zachodzących zmian. Jest ono niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w firmie. W KBU PROTEKTOR oferujemy doradztwo strategiczne, by wspierać firmy w budowaniu własnego potencjału.

Jak zarządzamy ryzykiem?

Na początku, za pomocą sprawdzonych narzędzi rozpoznajemy bezpośrednie, jak i pośrednie ryzyko w danej firmie, branży i sektorze; następnie przeprowadzamy ich analizę i ocenę w zestawieniu z faktycznymi potrzebami. Kolejnym krokiem jest planowanie konkretnych działań prewencyjnych, procedowanie i monitorowanie ich wdrożenia. Powstaje wówczas dedykowany plan ubezpieczeniowy, skrojony na miarę indywidualnych oczekiwań oraz potrzeb. Obejmuje on:

Kompleksowo otoczymy opieką każdą firmę, by mogła uwolnić i efektywnie alokować zasoby do realizacji własnych planów rozwojowych.