KBU PROTEKTOR

Analiza aktualnej ochrony ubezpieczeniowej

Profesjonalne
Wsparcie

W KBU PROTEKTOR, chcąc zagwarantować rzetelne i profesjonalne wsparcie w zakresie obniżenia ryzyka obrotu gospodarczego, oferujemy usługi audytu i doradztwa o najwyższej jakości, wraz z poszanowaniem indywidualnych preferencji każdego z Partnerów. Audyt ubezpieczeniowy przeprowadzamy dla obiektywnej oceny jakości ochrony ubezpieczeniowej, optymalizacji zarządzania ryzykiem, wykrycia luk i błędów w polityce ubezpieczeń w danej firmie.

Pozwól nam wyjaśnić

Dla kogo jest audyt ubezpieczeniowy?

Pomoc naszego eksperta

Jeśli nie są Państwo pewni, czy zakres ubezpieczenia uwzględnia wszelkie ryzyko oraz czy polisy zostały poprawnie skonfigurowane, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem. Pomożemy ocenić warunki aktualnej ochrony ubezpieczeniowej oraz sprawdzić, czy koszty ubezpieczenia nie są zbyt wygórowane.

Jak wygląda ścieżka audytu?

Audyt ubezpieczeniowy przebiega w sposób przemyślany i uporządkowany, z pomocą sprawdzonych metod oraz narzędzi analitycznych.

Etap 1

Kontrola

Nieodpłatnie dokonujemy weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia pod kątem:

  • formalno-prawnym,
  • stopnia pokrycia istotnego ryzyka dla danego przedsiębiorstwa,
  • luk w zakresie ochrony,

poziomu obciążeń finansowych

Etap 2

Ewaluacja

Na podstawie istniejących polis opiniujemy aktualną jakość ochrony ubezpieczeniowej, jej warunki, zakres i koszty, w odniesieniu do faktycznych zagrożeń i potrzeb w Państwa działalności.

Etap 3

Wnioski

Wskazujemy zalecane działania służące podwyższeniu jakości ochrony i eliminacji zagrożeń oraz poprawy efektywności wydatków ponoszonych na ubezpieczenia, ze wskazaniem najkorzystniejszego dostępnego rozwiązania. Tworzymy też plan optymalizacji kosztów i uszczelniania ochrony w przyszłych umowach ubezpieczeniowych.

Rzetelny i profesjonalny audyt to fundament dla dalszego rozwoju i sukcesów w Państwa działaniach biznesowych.